Schenkbelasting 2017

Vanaf 2017 wordt de vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning permanent verhoogd naar € 100.000. Moet u nu wachten met schenken tot volgend jaar of moet u dit jaar nog in actie komen?

Aan de hand van de volgende vragen, kunt u bepalen wat u het best kunt doen.

Bent u van plan om in 2017 of later een of meer schenkingen te doen?

Zijn dit schenkingen aan uw kind(eren) of kleinkinderen?

Wilt u dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt kan worden van fiscale vrijstellingen?

Heeft u alle vragen met ‘ja’ beantwoord?

Het kan dan verstandig zijn om in 2016 nog bedragen te schenken, of juist niets meer te schenken om zodoende optimaal gebruik te maken van de vrijstellingen die gelden vanaf 2017.

De vrijstellingen voor de schenkbelasting

Voor schenkingen aan uw kinderen geldt een algemene vrijstelling van € 5.304 per jaar. Voor één jaar kunt u dit bedrag verhogen tot € 25.449, waarbij uw kind vrij is in de besteding van het geld. Voor een dure studie van uw kind is er een vrijstelling van € 53.016. U kunt in 2017 zelfs een bedrag van € 100.000 belastingvrij schenken. Dan moet uw kind dit geld wel besteden aan de aankoop van een eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld of aan het onderhoud of de verbetering van de eigen woning. Ook mag uw kind met de schenking de restschuld aflossen die is ontstaan na verkoop van zijn/haar eigen woning.

En als vóór 2017 al gebruik is gemaakt van een verhoogde vrijstelling?

Ook dan is het in 2017 en later nog steeds mogelijk belastingvrij te schenken. Hierbij gelden wel enkele beperkingen. Zo is er geen verhoogde vrijstelling meer als in de periode 2010-2014 al gebruik is gemaakt van een verhoogde vrijstelling.

Moet u in 2016 nog actie ondernemen?

Heeft u vóór 2010 aan uw kind een schenking gedaan met toepassing van een verhoging en wilt u ná 2016 zoveel mogelijk vrijgesteld aanvullen? In dat geval raden wij u aan om nog dit jaar een vrijgestelde schenking voor de eigen woning te doen aan uw kind van maximaal € 27.570. U kunt dan in 2017 en/of 2018 nog een belastingvrije aanvulling doen van € 46.612. Zonder de schenking in 2016 kunt u in 2017 en 2018 slechts € 27.567 belastingvrij aanvullend schenken voor de eigen woning.

En als u wilt schenken aan uw kleinkinderen of aan uw neef of nicht of het buurmeisje?

Ook dan geldt na 2016 een vrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning. De begunstigde hoeft namelijk niet uw kind te zijn, maar moet wel tussen 18 en 40 jaar zijn. Dan mag het echter niet zo zijn dat u in 2013 of 2014 al aan deze begunstigde heeft geschonken, waarbij toen al gebruik is gemaakt van de destijds geldende verhoging. In dat geval kunt u niet meer aanvullend vrijgesteld schenken.

Wat moet u niet doen in 2016 als uw kind niet eerder een verhoging heeft gebruikt?

Een lager bedrag schenken dan € 53.016 omdat dan niet de maximale vrijstelling van € 100.000 meer haalbaar is. U kunt ook wachten met schenken voor de eigen woning tot 2017 om maximaal van de vrijstelling van € 100.000 gebruik te maken.

Contact

De regelgeving over de verhoogde vrijstellingen schenkbelasting is nogal ingewikkeld. Neemt u gerust contact met ons op om optimaal gebruik te maken van de schenkingsvrijstellingen ook voor het geval u wenst te schenken aan een niet-kind. Wij helpen u graag verder.

Terug naar overzicht