Nieuws

Hier vindt u de nieuwsberichten van Voulon Accountants en Belastingadviseurs. Zo blijft u altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

SBR Banken bezocht Voulon Accountants en Belastingadviseurs!

Onlangs kreeg Voulon bezoek uit Amsterdam van SBR Banken. Ze zijn onderdeel van het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC). SBR Banken is de overkoepelende organisatie van ABN AMRO, ING en Rabobank met betrekking tot het digitaal en…

Lees meer

Stel uw Ondernemingsakte op met behulp van onze MKB-Kredietcoach!

Als ondernemer bent u de spil van uw bedrijf, maar wat gebeurt er als u door een ongeval of ziekte een langere tijd niet kan ondernemen? Wie zorgt er dan voor het bedrijf? Is de partij…

Lees meer

Wet WWFT is aangescherpt vanaf 25 juli 2018

Het heeft nog lang geduurd maar uiteindelijk is nu de Wet voorkoming witwassen en financiering van terrorisme aangepast. De aanpassingen in de wet zijn ontleend aan de Vierde anti-witwasrichtlijn van de EU.

Zie de gehele wet…

Lees meer


Subsidieregelingen medewerkers

Werkgevers zijn niet altijd bekend met de subsidieregelingen waarvan zij gebruik kunnen maken. Dat is niet anders bij de ‘Subsidieregeling praktijkleren’. Wist u bijvoorbeeld dat u als werkgevers voor de begeleidingskosten een tegemoetkoming kunt krijgen?

Welke…

Lees meer

FISCKwartaal(tje) 2e kwartaal 2018

In het tweede kwartaal van dit jaar is ook een nieuwe Fisc Kwartaaltje uitgekomen. In deze nieuwsbrief staat fiscale informatie voor ondernemers, werkgevers en hun werknemers.  Zo komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

Lees meer

AVG vanaf 25 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De Autoriteit…

Lees meer


De eerste uitgave Fiscaal Actueel 2018

Fiscaal Actueel heeft z'n eerste uitgave van 2018. Daarin leest u over een aantal zaken op fiscaal gebied. Behandelde onderwerpen zijn onder andere bitcoins en belasting, de inkeerregeling en de afgeschafte landbouwregeling per 1 januari 2018.…

Lees meer

De eerste uitgave van FiscKwartaaltje 2018

Ieder kwartaal delen we het FiscKwartaaltje met u; een interessante nieuwsbrief met fiscale informatie voor ondernemers, werkgevers en hun werknemers. Hier vindt u de eerste uitgave van 2018. Zo komen onder andere de volgende onderwerpen aan…

Lees meer

Financieringsgids 2018

Hoe kom ik als ondernemer aan geld? Op die vraag wordt antwoord gegeven in de Financieringsgids 2018. Deze gids is bedoeld voor ondernemers die geïnformeerd willen worden over de actuele stand van zaken met betrekking tot…

Lees meer


De vierde uitgave van Fiscaal Actueel 2017

Fiscaal Actueel is toe aan de vierde uitgave van 2017. Hierin leest u over veel zaken op fiscaal gebied, denk aan rentes en belastingen. In deze uitgave ziet u ook wetswijzigingen die ingaan vanaf 2018 en…

Lees meer

Actiepunten najaar 2017

Naast de acties die nodig zijn in verband met de Belastingplannen 2018 zijn er jaarlijks terugkerende acties die u voor het einde van het jaar moet ondernemen, maar die u gemakkelijk zou kunnen vergeten. In de…

Lees meer

Septemberbrief 2017

De fiscale wetgeving wijzigt ieder jaar. Met deze brief informeren wij u over de Belastingplannen 2018 die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Maar ook over andere wetsvoorstellen waarvan enkele al zijn aangenomen, zoals de verlaging van het…

Lees meer


De derde uitgave van Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel is toe aan de derde uitgave van 2017. Hierin leest u over veel zaken op fiscaal gebied. In deze uitgave kunt u bijvoorbeeld lezen over  het lage-inkomensvoordeel, de gewijzigde bijtelling voor uw zakelijke auto…

Lees meer

FISCkwartaal(tje) augustus 2017

In het FISCkwartaal(tje) leest u tips voor ondernemers, de DGA, werkgevers en werknemers. In deze uitgave onder andere informatie over subsidie praktijkleren, de vernieuwde Arbowet en aftrek scholingsuitgaven. 

Lees meer

Subsidieregeling praktijkleren

Inleiding

Werden er het afgelopen schooljaar stagiairs begeleid binnen uw onderneming? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een subsidie in het kader van de Subsidieregeling praktijkleren. Met deze subsidieregeling kunt u maximaal € 2.700 ontvangen…

Lees meer


De tweede uitgave van Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel is toe aan de uitgave 2 van 2017. Hierin leest u over veel zaken op fiscaal gebied. In deze uitgave kunt u bijvoorbeeld lezen over de BTW-correctie op het privégebruik van uw auto, hypotheekrenteaftrek…

Lees meer

Verhoging minimum(jeugd)loon

Vanaf 1 juli 2017 gaat u meer betalen voor de jongeren die u in dienst heeft. Dan gaat namelijk het minimum(jeugd)loon omhoog. Uw jonge werknemers gaan u dan dus meer kosten. Om de pijn hiervan enigszins te verzachten, kunt u een tegemoetkoming krijgen. Hoe, dat leest u hierna.

Lees meer

Lage-Inkomensvoordeel 2017

Vanaf 1 januari 2017 is een nieuwe tegemoetkoming in werking getreden: het Lage-Inkomensvoordeel (LIV). U kunt daar gebruik van maken, als u op of na 1 januari 2017 werknemers in dienst heeft of neemt uit de…

Lees meer


Hoe houd ik als ondernemer grip op de tent

Je hebt voor het ondernemerschap gekozen. Dat is niet voor niets. Je hebt een droom die je wilt realiseren. Er moet brood op de plank komen. Je gaat voor voldoening in je werk. Je geniet van…

Lees meer

Onbelast kunnen schenken of niet....!?

SNAPT U HET NOG.....!? Onbelast kunnen schenken of niet! In een kort en duidelijk overzicht vindt u hieronder de richtlijnen omtrent de schenkingsvrijstelling eigen woning vanaf 2017!

Lees meer

Belastingplannen 2017

De fiscale wetgeving wordt ieder jaar aangepast. Hierbij informeren wij u graag over de Belastingplannen 2017 die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Maar ook over andere wetsvoorstellen waarvan enkele inmiddels zijn aangenomen, zoals de Autobrief 2.0. Andere…

Lees meer


Schenkbelasting 2017

Vanaf 2017 wordt de vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning permanent verhoogd naar € 100.000. Moet u nu wachten met schenken tot volgend jaar of moet u dit jaar nog in actie komen?

Aan de…

Lees meer

Cybercriminaliteit en de Meldplicht Datalekken

Sinds de komst van de smartphones en tablets is het heel normaal dat medewerkers hun eigen apparaten gebruiken binnen een organisatie (BYOD: bring your own device). Deze trend zorgt er voor dat er op steeds grotere…

Lees meer

BTW over privégebruik auto in laatste aangifte van het jaar

Ondernemingen die auto’s ter beschikking stellen aan de werknemers mogen in de loop van het jaar alle betaalde btw aftrekken. In de laatste aangifte van het jaar moet de aftrek worden gecorrigeerd voor het privégebruik van…

Lees meer