Jaarrekeningen

U dient als ondernemer ieder jaar een jaarrekening op te (laten) stellen. Dit is een overzicht van de financiële situatie van het afgelopen boekjaar. In de jaarrekening vindt u een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting hierop.

Voulon Accountants en Belastingadviseurs heeft veel ervaring met het opstellen en beoordelen van jaarrekeningen. Wij zorgen ervoor dat uw jaarrekening helder is, zodat uw situatie inzichtelijk is voor uzelf, de bank en eventuele andere belanghebbenden.

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!