Lage-Inkomensvoordeel 2017

Vanaf 1 januari 2017 is een nieuwe tegemoetkoming in werking getreden: het Lage-Inkomensvoordeel (LIV). U kunt daar gebruik van maken, als u op of na 1 januari 2017 werknemers in dienst heeft of neemt uit de twee laagste inkomensgroepen. Het UWV stelt het LIV vast en de Belastingdienst betaalt u het LIV uit. Wat het LIV inhoudt en wat u moet doen om dit voordeel te ontvangen, leest u hierna.

Wat houdt het voordeel in?

U krijgt het LIV voor werknemers van wie het gemiddelde loon op jaarbasis tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon bedraagt. Verder is vereist dat er voor die werknemer ten minste 1.248 uren (24 uren per week) per jaar in loondienst van uw bedrijf zijn verloond. Ook moet het fiscale loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van die werknemers tussen bepaalde uurloongrenzen liggen. Er zijn twee groepen uurloongrenzen. Bij de ene groep kan het LIV oplopen tot maximaal € 2.000 en bij de andere groep tot maximaal € 1.000. De exacte uurloongrenzen moeten nog worden vastgesteld. 

Let op

U krijgt het LIV alleen voor werknemers in de laagste inkomensgroepen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. Er gelden verder geen leeftijdsgrenzen, dus het LIV kunt u ook ontvangen voor een werknemer van 20 jaar die tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon verdient.

Moet u iets doen?

U hoeft het LIV niet apart aan te vragen. Het UWV stelt het voordeel namelijk vast op grond van de inkomensgegevens in de ingediende loonaangiften over 2017, inclusief de correcties die uiterlijk januari 2018 zijn ingediend. Het is dus van groot belang dat u een correcte administratie heeft en dat u tijdig de juiste gegevens doorgeeft aan uw salarisadministrateur. Als u twijfelt of uw administratie voldoende op orde is, laat ons uw administratie dan controleren en daar waar nodig corrigeren. Bovendien staat op het aangeven van onjuiste gegevens in de loonaangiften een boete van € 1.319 per verzuim per werknemer. Des te meer reden om ervoor te zorgen dat uw administratie correcte en volledige informatie bevat.

Wanneer ontvangt u het LIV?

Het UWV informeert u uiterlijk 15 maart 2018 over uw recht op het LIV 2017. U krijgt dan tot 1 mei 2018 de tijd om de gegevens te controleren en eventuele fouten te herstellen via correctieberichten. Het LIV 2017 wordt daarna definitief vastgesteld en de Belastingdienst stuurt u uiterlijk 1 augustus 2018 een beschikking. Uiterlijk op 12 september 2018 betaalt de Belastingdienst het LIV 2017 aan u uit.

Samenloop met premiekortingen

U kunt het LIV benutten in de omvang die u voor uw onderneming passend acht. Het LIV kan alleen in 2017 samenlopen met bestaande premiekortingen. In 2018 wordt die samenloop namelijk afgeschaft.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of weet u niet zeker of uw administratie voldoende op orde is om het LIV te benutten en om tevens boetes te voorkomen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder om te zorgen dat u het LIV optimaal benut en u boetes voorkomt.

Terug naar overzicht