Septemberbrief 2017

De fiscale wetgeving wijzigt ieder jaar. Met deze brief informeren wij u over de Belastingplannen 2018 die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Maar ook over andere wetsvoorstellen waarvan enkele al zijn aangenomen, zoals de verlaging van het tarief voor de vennootschapsbelasting, de invoering van de loonkostenvoordelen en de gewijzigde Arbowet.

In onderstaande bijlage kunt u de gehele septemberbrief lezen.

 

 

Bijlagen

Terug naar overzicht