De eerste uitgave van FiscKwartaaltje 2018

Ieder kwartaal delen we het FiscKwartaaltje met u; een interessante nieuwsbrief met fiscale informatie voor ondernemers, werkgevers en hun werknemers. Hier vindt u de eerste uitgave van 2018. Zo komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Trouwen in 2018 met gevolgen voor uw aandeel in een onderneming
 • Voorkom belastingrente
 • Afstorten ingegane ODV-uitkeringen
 • Uitbetalen en uitruilen overuren
 • Nieuwe regels stukloon en vorderingen van regels omtrent payrolling
 • Tijdelijke subsidie loopbaanontwikkeladvies voor 45-plussers
 • WOZ-beschikking controleren
 • Maximum uurprijzen voor kinderopvang in 2018
 • Vermogenstoets zorgtoeslag in 2018 verhoogd

  Heeft u vragen over bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Voulon Accountants en Belastingadviseurs.
Terug naar overzicht