Startpunt 2019 gericht op iedere belastingbetaler

Startpunt 2019 is een nieuwjaarsbrief met daarin de wijzigingen die per 1 januari 2019 zijn ingegaan en actiepunten die aan het begin van het jaar nodig zijn. Deze versie is gericht op iedere belastingbetaler. 

De onderwerpen gericht op belastingbetalers zijn onder andere:

  • Ruimere heffingskortingen
  • Vanaf 2020 geleidelijke afbouwaftrekposten
  • Lager eigenwoningforfait en minder hypotheekrenteaftrek
  • Ook afbouw uitbetaling arbeidskorting en IACK
  • Stapsgewijs naar twee tariefschijven
  • Start afbouw aftrek geen of kleine eigenwoningschuld
  • Subsidieregeling vervangt aftrek uitgaven monumentenpanden.

Lees hier alle informatie, welke gericht is op belastingbetalers. Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op. 

Terug naar overzicht