Fiscale veranderingen voor de DGA vanaf 2022

Afgelopen dinsdag 21 september werden op Prinsjesdag nieuwe kabinetsplannen en de rijksbegroting gepresenteerd. Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn er de volgende wijzigingen.

Minder vennootschapsbelasting betalen

U gaat in 2022 minder vennootschaps-belasting (Vpb) betalen over uw winst. Het Vpb-tarief in de eerste schijf blijft weliswaar 15%, maar in 2022 is dit tarief van toepassing op de eerste € 395.000 jaarwinst. Dit jaar ligt die schijfgrens bij
€ 245.000. Het hoge Vpb-tarief in de tweede schijf blijft 25%.Vanaf 2022 gaat de DGA minder vennootschapsbelasting (Vpb) betalen over uw winst. 

Langer laag gebruikelijk loon voor DGA innovatieve start-up

Bent u directeur- grootaandeelhouder (DGA) van een innovatieve start-up? U mag dan maximaal 3 jaar uw gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon. U moet hiervoor een S&O-verklaring hebben en maximaal 5 jaar inhoudings-plichtige zijn voor de loonbelasting en hiervan maximaal al 2 jaar een S&O-verklaring hebben gehad. Deze regeling zou eind 2021 vervallen, maar wordt nu toch eenmalig verlengd tot 1 januari 2023. Dan komt de regeling te vervallen, tenzij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de regeling positief heeft geëvalueerd.

Beperking verrekening voorheffingen

Nederlandse vennootschappen die onder de vennootschapsbelastingplicht vallen, kunnen betaalde voorheffingen (dividendbelasting en kansspelbelasting) verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting (Vpb). Maken zij verlies, dan krijgen zij de betaalde voorheffingen terugbetaald. Buitenlandse vennootschappen konden in dit geval geen teruggave krijgen, maar sinds kort is deze ongelijkheid onder voorwaarden weggenomen. Toch wil het kabinet de verrekening van voorheffingen met verschuldigde Vpb beperken voor alle Vpb-plichtigen. De beperking houdt in dat vennoot-schappen de voorheffingen kunnen verrekenen met maximaal in een jaar verschuldigde Vpb. De niet-verrekende voorheffingen kunnen zij onbeperkt doorschuiven naar latere jaren. Bij verlies betaalt de vennootschap geen Vpb, dus is verrekening van voorheffingen dan niet mogelijk.

Bijlagen

Terug naar overzicht