Meer duidelijkheid over deponeringstermijn jaarrekening

Er komt een eind aan de heersende verwarring over de deponeringstermijn van de jaarrekening die is vastgesteld door ondertekening door de bestuurders die ook aandeelhouders zijn. Op 9 oktober jl. is een wetsvoorstel ingediend dat hierover meer duidelijkheid verschaft. Staat in de statuten dat de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering geschiedt, dan moet dit dus nog separaat plaatsvinden. Omdat deze bepaling in veel statuten is opgenomen, zal er pas gedeponeerd hoeven te worden nadat de algemene vergadering haar besluit heeft genomen. Dus niet meteen na de ondertekening van de jaarrekening. Staat hierover niets in de statuten, dan moet er wel uiterlijk 8 december worden gedeponeerd.

bron: Fiscount (Fiscasus 1310)

Terug naar overzicht