Uitspraak Hoge Raad m.b.t. privégebruik auto

Onlangs hebt u waarschijnlijk de brief zoals hier links staat afgebeeld ontvangen. (klik op de afbeelding om in te zoomen)

Een en ander is het gevolg van de uitspraak Hoge Raad dat bijtelling voor het privégebruik van de auto niet strijdig is met het Europese Recht. Daarnaast heeft de Hoge Raad besloten dat de bijtelling niet hoger mag zijn dan de werkelijke waarde van het privégebruik.

Naar aanleiding van bovengenoemde uitspraak is bijgevoegde brief rondgestuurd.

Als de belastingplichtige kan aantonen dat de btw-correctie op basis van 27% van de werkelijke autokosten lager is dan de forfaitaire bijtelling krijgt de belastingplichtige alsnog een btw-teruggaaf (het betreft hier de jaren 2008 t/m 1 juli 2011).

Wij gaan voor u becijferen of hier voor u een voordeel inzit, zo ja dan zullen wij alsnog een suppletie indienen.

De gevallen welke wij tot dusver hebben bekeken hebben geen voordeel laten zien, wij verwachten derhalve ook weinig tot geen teruggaven

Terug naar overzicht