Eindheffing voor de bestelauto: wanneer wissel je genoeg?

De loonbelasting kent een aantrekkelijke eindheffingsregeling van € 300 per jaar voor bestelauto’s die ‘doorlopend afwisselend’ gebruikt worden. Maar wanneer is daar dan sprake van?

De wet zelf regelt in artikel 31 dat de eindheffing van toepassing is “indien in verband met de aard van het werk die bestelauto doorlopend afwisselend gebruikt wordt door twee of meer werknemers en in verband daarmee bezwaarlijk is vast te stellen of en aan wie die bestelauto voor privédoeleinden ter beschikking is gesteld”. Een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland laat zien dat er niet alleen gekeken wordt naar de eis met betrekking tot het voldoende wisselen, maar ook naar het tweede deel van deze volzin: Het moet dus ook bezwaarlijk zijn vast te stellen aan wie de bestelauto ter beschikking is gesteld.

In deze zaak was niet in geschil dat de twee bestelauto’s in kwestie overdag in verband met de aard doorlopend afwisselend werden gebruikt door diverse medewerkers van het bedrijf. Twee van hen namen echter ’s avonds elk een bestelauto (kennelijk steeds dezelfde) mee naar huis.

Dit gebruik voor woon-werkverkeer is weliswaar op zichzelf genomen voor de loonbelasting zakelijk gebruik, maar volgens de rechtbank zorgt dit er wel voor dat niet voldaan is aan de voorwaarde dat bezwaarlijk is vast te stellen of en aan wie de bestelauto ter beschikking is gesteld. Dat de bestelauto’s overdag ook door collega’s worden gebruikt, maakt ook niet dat de bestelauto’s niet geheel aan de betreffende berijders ter beschikking zijn gesteld.

De rechtbank verwijst hiervoor naar Hoge Raad 5 maart 1980, BNB 1980/104. Wij wijzen er overigens op dat ook niet elke zakelijke rit maakt dat er sprake is van terbeschikkingstelling in de zin van de loonbelasting, zie Hoge Raad 29 mei 2015 (de zaak van het Waddeneilandhotel, waarover wij eerder in deze nieuwbrief schreven).

In de recente zaak bij Rechtbank Gelderland bleek dan ook het normale autokostenforfait (de “bijtelling”) van toepassing te zijn. Voor de praktijk een belangrijk signaal om de bestaande toepassingen van deze eindheffing nog eens langs te lopen.

(Naar aanleiding van Rechtbank Gelderland, 31 december 2015, op rechtspraak.nl te vinden onder nummer ECLI:NL:RBGEL:2015:8140)

Bron: Full Finance / mr. Mirjam van de Langerijt.

Terug naar overzicht