Subsidieregeling verwijderen asbestdaken (SVA)

Onderstaande subsidieregeling richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

Voor 2016 is een budget van 10 miljoen beschikbaar, aanvragen dienen binnen 6 maanden na verwijdering van het asbestdak te worden ingediend.

Voor de subsidieregeling verwijderen asbestdaken gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt.
  • De verwijdering van het asbestdak moet voltooid zijn in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.
  • U laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
  • Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS komt uw aanvraag niet in aanmerking voor subsidie.
  • Alleen aanvragen met een totaal geïnventariseerd asbestdak van meer dan 35 m2 komen in aanmerking voor subsidie. Als u het totale oppervlak asbestdak in gedeelten laat verwijderen kunt u voor een verwijderd oppervlak van 35 m2 of minder wel een aanvraag doen, zolang het totale (geïnventariseerde) oppervlak asbestdak maar boven de 35 m2 ligt.
  • U vraagt de subsidie aan binnen 6 maanden na de voltooiingsdatum van de verwijdering van het asbestdak. Als de verwijdering van het dak meerdere dagen in beslag heeft genomen, houdt u dus de laatste dag van de werkzaamheden aan als voltooiingsdatum.
  • Uitbetaling van de subsidie vindt alleen plaats op uw bankrekeningnummer.
  • Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons kantoor opnemen.

 

Terug naar overzicht