LET OP BIJ VERKLARING UITSLUITEND ZAKELIJK GEBRUIK BESTELAUTO

Werknemers moeten van ritten buiten de gebruikelijke werktijden of op bijzondere locaties wel de zakelijkheid kunnen aantonen. Ook de werkgever loopt een risico.

Heeft een werknemer een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ ingediend, dan hoeft hij geen rittenregistratie meer bij te houden. Begaat hij echter ’s avonds laat of in het weekend een verkeersovertreding, dan moet hij wel kunnen aantonen dat dit een zakelijke rit betreft. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een parkeerbon bij een winkelcentrum of de kinderopvang.
Wordt het zakelijke gebruik niet aangetoond, dan wordt ervan uitgegaan dat meer dan 500 km privé is gereden. De werknemer krijgt dan een naheffingsaanslag loonheffing/Zvw en een boete. Wist de werkgever van het privégebruik of heeft hij niet voldaan aan zijn meldingsplicht, dan krijgt hij de naheffingsaanslag en een boete.
Een werknemer moet voordat hij met de bestelauto privé gaat rijden, de verklaring intrekken. Als de werkgever weet of vermoedt dat zijn werknemer privé heeft gereden, moet hij aan de Belastingdienst melden dat de werknemer de verklaring ten onrechte niet heeft ingetrokken. Melden werkgever of werknemer dit niet, dan wordt naast de boete op de naheffingsaanslag, een boete opgelegd van maximaal € 4.920. Die boete wordt berekend over de belasting over de bijtelling op kalenderjaarbasis. Het is daarbij niet van belang of deze belasting daadwerkelijk wordt geheven.

Tip
Wijs de werknemer erop dat hij geen kilometer privé mag rijden en dat hij het zakelijk karakter van elke rit moet kunnen aantonen. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van de administratie van de werkgever.

Bron: Fiscasus dd 31 januari 2012

Terug naar overzicht