Onbelaste kilometervergoeding

Het kabinet heeft geen plan om de onbelaste kilometervergoeding te verlagen van 19 naar 12 cent. Staatssecretaris Weekers van Financiën zei dat dinsdag 24 januari in de Tweede Kamer.

D66 verwijt het kabinet kiezersbedrog omdat de lasten voor de automobilist omhoog zouden gaan bij een verlaging van de kilometervergoeding. Weekers ontkende vandaag dat hij daarvoor plannen heeft. Wel kijkt een ambtelijke werkgroep naar manieren om via de belastingen de files op de Nederlandse wegen terug te dringen. Weekers beloofde dat de hardwerkende Nederlander niet zal worden gepakt.

Maandag toonde hij zich positief over anti-filevoorstellen vanuit het bedrijfsleven voor een bonusregeling voor leaserijders en een zogenoemd mobiliteitsbudget voor mensen zonder auto van de zaak. Weekers wilde dinsdag verder niet vooruitlopen op de uitkomsten van het ambtelijke onderzoek en eigenlijk geen maatregel uitsluiten. Wel zei hij ‘een botte verlaging’ van de kilometervergoeding van 19 naar 12 cent een slecht idee en onverstandig te vinden. Bron Accountancynieuws.

 

Terug naar overzicht