Strengere voorwaarden voor 30%-regeling

Om het gebruik van de 30%-regeling in de loonbelasting in te perken komt er een salarisgrens, geldt de regeling straks niet meer voor grensarbeiders en wordt de kortingsregeling aangescherpt.

De afgelopen jaren hebben steeds meer buitenlandse werknemers gebruikgemaakt
van de gunstige 30%-regeling in de loonbelasting. Om onbedoeld gebruik tegen te gaan, gaat de minster de regeling vanaf 2012 op een aantal punten aanpassen. De regels worden strenger. Zo zal het criterium van ‘specifieke deskundigheid’ voortaan worden gekoppeld aan een (minimum) salarisnorm van c 50.619. Daarnaast komt er een aanscherping van de kortingsregeling. Nu is het nog zo dat eerdere perioden van verblijf of arbeid in Nederland de looptijd van de 30%-regeling inkorten. Tenzij deze perioden meer dan tien jaar geleden zijn geëindigd. Perioden van verblijf of tewerkstellingdie meer dan vijftien jaar geleden zijn geëindigd, tellen helemaal niet mee. Het kabinet schroeft deze termijn op tot 25 jaar.

Toetsing na vijf jaar

Tot slot komen werknemers uit het buitenlandse grensgebied die wonen binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens straks helemaal niet meer in aanmerking voor de 30%-regeling. Beschikkingen die al zijn afgegeven blijven gelden, althans voor de komende jaren. Na vijf jaar heeft de inspecteur de mogelijkheid de werknemer te vragen om te bewijzen dat de werknemer nog in aanmerking komt voor de 30%-regeling. Voldoet de werknemer niet aan alle (nieuwe) voorwaarden, dan heeft hij niet langer recht op de 30% regeling. Wilt u meer informatie over toepassingen van de 30%-regeling? Raadpleeg uw RB-adviseur.

Let op: de voorgestelde afstandsnorm kan leiden tot onwenselijke effecten.
Denk aan werknemers die binnen een straal van 150 kilometer van de grens wonen, maar wel vanwege deze afstand naar hun nieuwe werkplek naar Nederland verhuizen. Zij zouden volgens het RB voor de 30%-regeling in aanmerking moeten blijven komen. Wij houden u op de hoogte van de
ontwikkelingen.

Bron. Register Belastingadviseurs

 

Terug naar overzicht